Mikołaj.... Mikołaj....

Święty Mikołaj nocą wędruje
Patrzy przez okno
I nasłuchuje
Gwiazdką w okna świeci
- gdzie są grzeczne dzieci....

Mikołaju! Mikołaju!
Siwa brodę masz
Gdy Cie pięknie poprosimy
Czy nam prezent dasz?....