DZIEŃ KOTA - SÓWKI :)

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w żłobeczku był z Agatką,
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka.
Nagle ruszył się fartuszek,
Na podłogę skoczył Puszek,
Teraz kotku będziesz z nami
My już ciebie nie oddamy !!!