Wzrost opłaty za pobyt dziecka w żłobku od stycznia

Poniedziałek, 16 Styczeń 2023
Informuję, że od 1 stycznia 2023r. - w związku  ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2023 roku - wzrasta opłata stała za żłobek
i będzie wynosić:  464,17 zł.
Dla posiadaczy ulg będzie to odpowiednio:
Ulga 50%  - 232,09 zł
Ulga 75%  - 116,04 zł

Stawka żywieniowa pozostaje na tym samym poziomie  : 8 zł za dzień roboczy.