Aktualności

ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW

Drodzy Rodzice, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o zamknięciu między...

NADZÓR DYREKTORSKI W GRUPIE "SÓWEK"

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednego z rodziców dzieci uczęsz...

GRUPA "SÓWEK" W REŻIMIE SANITARNYM - WPROWADZONY NADZÓR DYREKTORSKI (COVID-19)

U jednego z Rodziców dziecka uczęszczającego do grupy "SÓWEK" został potwierdzony pozytywny wynik...

NADZÓR DYREKTORSKI DO 20 GRUDNIA

W związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednego z pracowników żłobka - decyzją Sanepidu...

GRUPA "JEŻYKÓW" OBJĘTA NADZOREM DYREKTORSKIM (COVID-19)

U jednego z Rodziców dziecka uczęszczającego do grupy "JEŻYKÓW" został potwierdzony pozytywny wyn...

GRUPA "SÓWEK" OBJĘTA NADZOREM DYREKTORSKIM (COVID-19)

U jednego z Rodziców dziecka uczęszczającego do grupy "SÓWEK" został potwierdzony pozytywny wynik na...

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci tylko przez rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice, przypominam, że w stanie epidemii przyprowadzać i odbierać dzieci ze żłobka mog...